NAZIV PROJEKTA: Nabava opreme za proširenje kapaciteta proizvodnje kišobrana i jačanje konkurentnosti KRATKI OPIS PROJEKTA: Povećanjem prodaje, opterećeni su proizvodni kapaciteti koje je nužno nadopuniti novim strojevima, programskim rješenjima i edukacijom kadra što će osigurati nesmetani nastavak poslovanja. Cilj je modernizirati i ubrzati proizvodne procese čime bi se osiguralo povećanje kapaciteta, smanjenje troškova proizvodnje kao i cijene i rezultiralo povećanjem konkurentnosti, poboljšanjem kvalitete uvjeta rada, dodatnim zapošljavanjem i jačanjem pozicije na tržištu. Ciljane skupine su djelatnici, domaća i strana veleprodajna poduzeća s istim ili sličnim proizvodima te krajnji korisnici oba spola. Zahvaljujući odličnom omjeru kvalitete i cijene dolazi do povećanja tržišnog udjela i povećanja broja kupaca i količine narudžbi, a time i do povećanja prodaje čime su dodatno opterećeni proizvodni kapaciteti koje je nužno modernizirati i nadopuniti novim strojevima i programskim rješenjima koji će osigurati neometano povećanje kapaciteta proizvodnje i broja isporučenih proizvoda u kraćem vremenskom roku. Središnji problem s kojim se poduzeće susreće vezan je uz kapacitet isporuke te nadzor norme proizvodnje, a samim time planiranja proizvodnje i isporuke, drugi problem s kojim se poduzeće susreće je komunikacija skladišta sirovina, proizvodnje i skladišta gotovih proizvoda, stanja lagera. Također, trenutno poduzeće unajmljuje programsko rješenje za dizajn i 3D crtanje posebnih narudžbi kišobrana koje plaća na mjesečnoj osnovi, a dugoročnom računicom, pokazalo se značajno isplativija kupnja istoga, a neophodno je korištenje tog programskog rješenja zbog ugovora koji je sklopljen sa svjetskom modnom kućom. Kako se radi o specifičnom programu, poduzeće bi bilo vlasnik jedinog takvog programa na ovom području. Kupnjom, isti bi se koristio i za druge kupce čime bi se značajno povećala dodana vrijednost ponude. Vidljivo je da poduzeće ima stalni kvalitetni rast poslovanja, ponude tržištu te da stalno ulaže u unapređenje poslovanja, a kako je do sada već i ostvarilo pravo na pojedina sredstva iz poticaja, smatramo kako je vrijedno ulagati sredstva EU u ovaj projekt jer on doprinosi jačanju tradicionalnih zanimanja, jačanju proizvodnje u RH, potiče zapošljavanje, a doprinosi i zajednici u cjelini. Realizacijom projekta osigurava se povećanje kapaciteta u jedinici vremena, dodatne uštede i niža izlazna cijena što rezultira boljom konkurentnošću, a unutar poduzeća osigurava kvalitetnije povezivanje svih odjela od nabave, preko skladišta, proizvodnje pa sve do prodaje i računovodstva. Time se štedi na vremenu, minimiziraju se propusti u poslovanju te se podiže kvaliteta rada, ali i kvaliteta planiranja poslovnih procesa, čime se djelatnicima kao dijelu ciljane skupine, osiguravaju još kvalitetniji uvjeti rada, dodatne edukacije te mogućnost nadogradnje svojih znanja. CILJ POZIVA: Potaknuti mikro i mala poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti. OPĆI CILJ PROJEKTA: Jačanje konkurentnosti i poboljšanje učinkovitosti poduzetnika kroz ulaganje u proizvodne kapacitete i modernizaciju poslovanja. SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA: Modernizirati i ubrzati proizvodne procese čime bi se osiguralo povećanje kapaciteta, smanjenje troškova proizvodnje kao i cijene i rezultiralo povećanjem konkurentnosti, poboljšanjem kvalitete uvjeta rada, dodatnim zapošljavanjem i jačanjem pozicije na tržištu. Povećanje proizvodnih kapaciteta, ulaganje u razvoj programskih rješenja, povećanje prodaje, povećanje izvoza, povećanje prihoda od prodaje, povećanje broja radnih mjesta te povećanje konkurentnosti u sektoru. REZULTATI PROJEKTA: Povećanje prihoda od prodaje Očuvanje radnih mjesta Povećanje broja novozaposlenih osoba Povećanje proizvodnih kapaciteta nakon implementacije UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 259.625,00 KN UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA: 207.700,00 KN EU BESPOVRATNA SREDSTVA: 130.851,00 KN RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: studeni 2016. – ožujak 2018. KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Marin Rogić e-mail: marin.rogic@tabacco.hr tel: 01 3311 331 Više informacija o strukturnim fondovima dostupno je na internetskoj stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr Projekt je sufinancirala EU iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzeća Tabacco d.o.o.